четверг, 17 января 2019 г.

Täname toetuse eest! * Благодарим за поддержку!Raamatu "Aleksandr Popolitov" trükkimine * Издание книги "Александр Пополитов"

2021.a. algatas Sillamäe muuseum materjalide ja raha kogumise kunstnikule, kollektsionäärile, rohkem kui veerand sajandit kildhaaval oma kodukoha ajalugu talletanud Sillamäe aukodanikule ning linnamuuseumi peavarahoidjale Aleksandr Popolitovile pühendatud kunstialbumi väljaandmiseks. Album sisaldab Popolitovi biograafiat, eri eluperioode illustreerivaid fotosid ning valikut tema elu ajal meedias avaldatud publikatsioonidest. Märkimisväärse koha võtavad väljaandes dekoratiivsete autoritöödeillustratsioonid. Seoses COVID-19 piirangutega jääb avalik albumi esitlus ära. Toetajad saavad raamatud kätte muuseumi kioskist pärast 18.02.22. Sellest kuupäevast alates saab ka raamatu osta. Albumi hind on 20 eurot. Veel info https://sillamae-muuseum.ee/et/news/a-popolitovi-album ja https://sillamae-muuseum.ee/et/news/popolitovi-naitus 

 Рады сообщить, что благодаря помощи очень многих людей, учреждений, предприятий и фонда "Eesti Kultuurkapital" вышел из печати альбом "Aleksandr Popolitov". Книга издана на эстонском и русском языках, имеет большое количество фотографий из музейного фонда и семейных архивов родных и друзей Александра, а также каталог и фотографии творческих работ художника. В силу ограничений, связанных с COVID-19, презентация альбома для всех желающих не состоится.  Спонсоры получат книги в музейном киоске после 18.02.22, как и те, кто захочет купить это издание. Цена альбома 20 евро. Дополнительная информация

Raamatu „ТРОПАМИ СЕВЕРНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ИДА-ВИРУМАА“ (Ida-Virumaa põhjaranniku radadel) trükkimine, et neid saaks jagada meie piirkonna raamatukogudele ning venekeelsetele koolidele õppematerjaliks. Trükise kaudu väärtustada ja taaselustada meie piirkonnale omast pärimuskultuuri ja pärimuslikku elulaadi ning edendada seeläbi piirkonna kultuurilist mitmekesisust ja omapära.26. septembril 2020. a. toimus Sillamäe muuseumis esimene kodu-uurimis konverents Tundmatu sillamäe. Lätted, mis oli pühendatud selle piirkonna ajaloole muinasajast kuni põhjasõja alguseni. Konverentsist võtsid osa ajaloolised, arheoloogid, kodu-uurijad, muuseumitöötajaid ja teised uurijad nii Eestist kui ka Venemaalt. Nende materjalid on avaldatud selles kogumikus.

Autorid

Vallo Reimaa - Eesti poliitik ja pedagoog, Tartu tamme Kooli direktor. Lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo erialal ja terve elu sellega muu teema kõrvalt tegelenud. Enamik tema raamatutest ja artiklitest on seotud just ajalooga.

Anti Lillak - Eesti Rahva Muuseumi muuseumiõpetaja, hariduselt arheoloog. Tema huviks on soome-ugri rahvad, nende rahvakultuur ja ajalugu.

Pille Kippar - Tallinna ülikooli Emeriitprofessor. Õppis folkloristikat Tartu ülikoolis, uuris ENSV TA Keele ja Kirjanduse Instituudis eesti rahvajuttu ja õpetas Tallinna Pedagoogilises Instituudis (Tallinna ülikool) rahvaluulet. Kuulub mitmesse rahvusvahelisse teadusorganisatsiooni.

Tõnu Raid - inseneri haridusega kartograaf, orienteeruja ja treener. 2000. aastal kaitses Tartu Ülikoolis teadusmagistri kraadi väitekirjaga "Eesti-Läti piiri taastamine". Ta on paljude kaardiraamatute autor.

Jelena Antuševa - Sillamäe Muuseumi töötaja. Lõpetas Tartu ülikooli. Nii magistritöö kui ka varasemad publikatsioonid on seotud keelte ajaloo ja etümoloogiaga. Hetkel tegeleb kodukandi ajaloo uurimisega.

Ivika Maidre - Vaivara Sinimägede Sihtasutuse juhataja, tegeleb nii Sinimäe muuseumi kui ka Narva-Jõesuu koduloomuuseumiga. Ta on töötanud muu seas Muinsuskaitseinspektsiooni Ida-Virumaa vaneminspektorina ning juhtinud rahvusvahelisi ning kohalikke suuri projekte, sh Sinimägede muuseumi rajamist ja Sinimägede lahingupaiga memoriaali arendamist. Kirde-Eesti piirkonna giid-praktik.

Vadim Aristov - Jamburgi ajaloo Seltsi president, vene ajaloolane, Peeter I kongresside osaleja, Peeter I monumendi Kingisepa linnas paigaldamise idee autor ja eestvedaja.

Martin Malve - Tartu ülikooli luu-uurija, ajaloo ja arheoloogia instituudi tehnik. Mitmete arheoloogiliste välitööde juhendaja ning on kirjutanud üle 100 teadusartikli ja populaarteadusliku publikatsiooni.

Toivo Haug - Päite Küla Seltsi juhatuse liige, Raamtute "Unustatud Päite" ja "Toila valla kohanimed" autor.

Tõlkijad:

 1. ALGUS OÜ, www.alguskeskus.ee

2. Jelena Antuševa, Sillamäe Muuseum

Trükikoda: Abiprint OÜ

Tiraaž: 100 eks.

Kogumik ilmus 2022. a jaanuaris. Praegu müügis ei ole

Projekti tulemusel oli valminud 200 eksemplari Vaivara ja Toila valdade, sh Sillamägi/Sillamäe pärandkultuurialast trükist „ТРОПАМИ СЕВЕРНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ИДА-ВИРУМАА“ (Ida-Virumaa põhjaranniku radadel), mida piirkonna inimesed saavad Sillamäe muuseumist ja Ida-Virumaa raamatukogudest laenutada ja Sillamäe linna ja Vaivara ja Toila valdade venekeelsed õpilased ajaloo-ühiskonnaõpetuse tundides õppematerjalina kasutada. Raamat pakub ka kindlasti huvi selle piirkonna taludes elanud inimeste järglastele.Raamatuhind on 15 EUR

V. Davõdov on esimese Sillamäe muuseumi asutaja.
Kogumik sisaldab Davõdovi 6 vihiku, märkmiku ning albumi materjale. Kauge ning raske Tveri linnas möödunud lapsepõlve mälestused, II Maailma Sõja aastad ja seejärel meie linna ajaloo põhjalik uurimine.
 Raamat on ilmunud vene keeles ning trükitud Eesti Kultuurkapitali / Ida-Virumaa ekspertgrupi fondi toetusel. Hind: 15 EUR 
  
Сборник материалов первого "музейщика" Силламяэ Василия Давыдова содержит биографию автора, его записи, воспоминания, пепериску. 
В сборник входят рукописи из шести тетрадей, записной книжки и альбома Василия Николаевича. Воспоминания далекого и нелегкого детства, которое прошло в российском городе Тверь, затем военные годы Второй Мировой Войны, после которой началось кропотливое изучение истории нашего города.

Книга вышла на русском языке и издана при поддержке фонда Eesti Kultuurkapital / Ida-Virumaa ekspertgrupp  Цена: 15 евро
Trükis jätkab Sillamäe Muuseumi fondide materjalide käsitlemise, läbitöötamise ning väljaandmise traditsiooni. * Книга продолжает традицию Силламяэского музея обрабатывать и публиковать материалы, находящиеся в музейных фондах.