Tahame ja suudame! Suudame ja tahame! / Хотим и можем! Можем и хотим!

Puuetega inimestele hariv tegevus Sillamäe Muuseumis * 
Развивающая деятельность в Силламяэском музее для людей с недостатком здоровья.

01.07.2018  21.12.2018


Juba kuues aasta Sillamäe Muuseum korraldab hariv tegevus puuetega inimestele. 2013/2014.aa  meil oli 41 kohtumist ja 252 projektiosalejat,  2017.a  toimusid  Sillamäe Muuseumis juba 96 kohtumist,  õpingud meistritoas, koduloo- ja joonistustunnid, näituste külastamised ja teised üritused, millest võtsid osa 559 inimest, mis näitab, et  selle projekti vajadus on aasta-aastalt tõusnud.  Varem projektiosalejad  olid Vanalinna ja Kannuka koolide HEV-õpilased, Sinimäe Kodu ja Sillamäe Hooldekodu tervise puuetega inimesed, noormehed  Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskusest  ning eelmisel aastal lisaks osalesid kaks gruppi Hoolekandeasutusest Sügis, Sillamäe Hooldekodu ja MTÜ Miloserdie tervise puuetega inimesed. Sellel aastal Sillamäe Muuseumis käivad veel Vaivara valla hev-õpilased ja kolmas grupp Hoolekandeasutusest Sügis.
Eelmised projektid  olid finantseeritud Hasartmängumaksu Nõukogu poolt  ja kulges väga edukalt.  Tagasisides osalejad märgistasid, et nad said huvi muuseumi külastamise ja inimliku suhtlemise vastu, usk oma oskusisse ja võimeisse, mispuhul palusid seda tööd kindlasti jätkata ja  laiendada
Puuetega inimesi, kellel on määratud puude raskusaste, oli Sillamäel  üle 2000 isiku, moodustades  16% linna rahvastikust. Kahjuks, suur % kõigist puuetega inimestest on lapsed ja noor. Väga tihti  nende inimeste  suhtlemine ja arendamine on piiratud.  Muuseumi töötajad arvavad, et  puuetega inimestele üritused on tänuväärsed, sest selle kaudu kasvab arusaamine nii oma kandi  arendamise ajaloost kui ka nende enesehinnang, tõuseb puudega inimese kultuurne ja hariduslik tase, avardub nende silmaring
Sihtgrupp — Vanalinna ja Kannuka koolide HEV-õpilased, Ida-Virumaa koolide HEV-lapsed,  Sinimäe Kodu ja Sillamäe Hooldekodu tervise puuetega inimesed, “Halastus / Милосердие“ ühingu puuetega inimesed, Hoolekandeasutuste „Sügis“ kliendid,  Pensionäride Keskuse ja ja „Merelaine“ vanad inimesed, noormehed Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskusest, linna lasteaedade logopeediagrupid.  (ca 1 - 15 inimest ühes grupis ühe korra eest).


FOTOALBUM


Комментариев нет:

Отправить комментарий