V. Davõdovi raamatu "Sillamäest ja mitte ainult…" trükkimine / Издание книги В. Давыдова "О Силламяэ и не только"...

V. Davõdovi mälestuste vihikud: kodu-uurija märkmed, uuringud ning meenutused. 
Sillamäe Muuseumi fondidest.
 "Sillamäest ja mitte ainult..."

Тетради воспоминаний Василия Николаевича Давыдова. 
Записки, изыскания и воспоминания краеведа. Из фондов Силламяэского музея. 
"О Силламяэ и не только"...

V. Davõdov on esimese Sillamäe muuseumi asutaja.
Üritusel tutvustame teid autori elulooga, raamatu tekkimise looga ning V. Davõdovi märkmete alusel kogutud muuseumi esemetega. 
Trükis jätkab Sillamäe Muuseumi fondide materjalide käsitlemise, läbitöötamise ning väljaandmise traditsiooni.
Kogumik sisaldab Davõdovi 6 vihiku, märkmiku ning albumi materjale. Kauge ning raske Tveri linnas möödunud lapsepõlve mälestused, II Maailma Sõja aastad ja seejärel meie linna ajaloo põhjalik uurimine.
Vassili Davõdov sündis 7.12.1900. Venemaal. Sõja ajal võttis ta Sinimägede lahingutest osa. Pärast II Maailmaasõda tuli ta lepingu alusel Leningrad 1 asulasse (Sillamäe koodnimi) tööle. Töötas ta nii insenerina, kui ka tehnilise inspektorina. 
Pärast Teist maailmasõda oli sõjatööstusega seotud Sillamäe kõige salajasem asustatud punkt Eestis. Pikka aega ei olnud Sillamäed märgitud maakaartidele, linna aadressiks kasutati koodnimetust ja linna sisse sai ainult erilubade alusel. 
Sillamäe asula oli sõjatules hävinud ja vaid ranna piirkonnas olid säilinud mõned individuaalelamud, kuhu nende omanikke aga elama ei lubatud. Seega oleks koha ajalugu võinud jääda unarusse. Davõdov aga otsis endisi elanikke üles ning kogus nende mälestusi. Tema esimesena uuris Sillamägi kuroordi ajalugu, otsis välja, kes kuulsatest inimestest suvitas siin. Kirjutas kirju muuseumitese Venemaal, et leida maalinguid Sillamäe kohta ja kirjavahetust, kus Sillamägi olesk mainitud. 
Sillamäel käisid suvitamas paljude Peterburi teadlaste perekonnad. Nt. I. Pavlov perega suvitas siin 25 aastat järjest, B. Rosing perega elas siin suviti ajavahemikul 1902-1911 (just siis kui oli tehtud tema kõige kuulsam leuitis - televisioon). 
Davõdov kogus ka materjale uuete elanike kohta, kes asusid siia pärast teist maailmasõda tööle. V. Davõdov tegi omal ajal mahukat tööd ning jättis palju kasulikku materjali Sillamäe ja Vaivara koduloo huvilistele, oma vihikutes ta märkis ka mittu küsimust selle kohta, mida võiks ka veel uurida. Tema mälestuste väljaandmine raamatuna on hea abivahend koduloo uurijatele, muuseumi töötajatele ning kõikidele kultuuri ja ajaloo huvilistele. 

Raamat on ilmunud vene keeles ning trükitud Eesti Kultuurkapitali / Ida-Virumaa ekspertgrupi fondi toetusel.

В сборник В. Н. Давыдова — создателя первого музея в городе Силламяэ, входят рукописи из шести тетрадей, записной книжки и альбома Василия Николаевича. Воспоминания далекого и нелегкого детства, которое прошло в российском городе Тверь, затем военные годы Второй Мировой Войны, после которой началось кропотливое изучение истории нашего города.
Книга вышла на русском языке и издана при поддержке фонда Eesti Kultuurkapital / Ida-Virumaa ekspertgrupp
Книга продолжает традицию Силламяэского музея обрабатывать и публиковать материалы, находящиеся в музейных фондах.

Комментариев нет:

Отправить комментарий