Eriliste inimeste erilised võimalused * Особенным людям особые возможности

 Eriliste inimeste erilised võimalused: muuseumitegevus puuetega lastele ja noortele

01.02.2022 - 20.12.2022

Meie linnas on 12 386 elanikut. Puuetega inimesi on Sillamäel üle 25% linna rahvastikust. Igas koolis on HEV-klassid, kus õppivad lapsed ja noored puuetega. Linnas on ka Laste Hoolekande Asutus Lootus, selle päevakeskust külastavad erilised lapsed.

Muuseumi külastamist ootavad ka HKA "Sügis" noored kliendid. Väga tihti on nende inimeste suhtlemise ja arendamise võimalused piiratud tervislikel põhjustel. Nad jäävad mingil määral varjusse. Muuseumi töötajad arvavad, et puuetega inimestele üritused on tänuväärsed, sest selle kaudu kasvab arusaamine nii oma kandi arendamise ajaloost kui ka nende enesehinnang, tõuseb puudega inimese kultuurne ja hariduslik tase, avardub nende silmaring. Juba mitu aastat korraldab Sillamäe Muuseum harivat tegevust puuetega inimestele. Tagasisides palusid külastajad seda tööd kindlasti jätkata ja laiendada. Sillamäe Muuseumi töötajad korraldavad eriprogramme, kus puuetega noored saavad tuttavaks muuseumikogudega, külastavad muuseumi näitusi, saavad lisateadmisi huvitava tegevuse kaudu. Muuseum pakub eriliste vajadustega inimestele ka uusi võimalusi - jalutuskäigud ja seiklused linnas ja ümbruses, loomingulised töötoad jne. Koduloo tundide, ekskursioonide, jalutaskäikude ning erinevate töötubade kaudu kasvab puuetega inimeste enesehinnang. Osalejatel tekib huvi oma koduloo ja muuseumi külastamise ning inimliku suhtlemise vastu. Muuseumikülastamie kasvab ka kindlasti selle tõttu, mis osutab ka selle projekti vajadusele.

Selle projekti eesmärgid on äratada laste ja noorte seas huvi Eesti, oma kodumaa ja Sillamäe ajaloo vastu; kaasata neid eesti kultuuri, näidata, et muuseumi külastmine saab olla ka huvitav ja kasulik ning aidata kaasa loome – ja mõtlemisvõime arendamisel, anda võimalust puuetega lastele ja noortele oma kodust välja tulla, suhelda teiste inimestega, õppida uut, harjutada käsitööd ja meisterdamist õpitubades.

Sillamäe Kannuka Kool - 06.01; 

Sillamäe Vanalinna Kool - 20.01; 10, 26.02; 17, 31.03

SHKA Sügis - 12, 19, 26.01;  02, 09.02;  02, 09, 16, 30.03;

SHKA Lootus - 04.01; 04.03; 28.04

FOTOALBUM

 


 


Комментариев нет:

Отправить комментарий