Muinasjutul külas / В гостях у сказки

Muinasjutul külas: muuseumiasjad muinasjutu tegelastena
15.01.2018  −  15.12.2018

Muinasjutt tuleb lapse ellu juba varasest lapseeast, käib temaga kaasas eelkooliea jooksul ning jääb temaga kogu eluks. Just muinasjutust algab lapse tutvumine kirjanduse ja inimsuhete maailmaga ning kogu ümbritseva ilmaga. Muinasjutust saavadki lapsed esimesed arusaamad ajast ja ruumist, inimese seosest loodusega, erinevatest asjadest ja esemetest.
Kahjuks kaotas tänapäeval muinasjutt oma ettemääratust.  Enamikel vanematel ei ole aega lastega istumiseks ja neile raamatu lugemiseks. Sellepärast kasvavad käesoleval ajal enamik inimesi üles mitte muinasjuttude, vaid tänapäevaste multikatega, mis suruvad peale teatud mõtteviisi. Laste psühholoogid arvavad, et see on täiskasvanute tõsine eksimus oma laste kasvatamises.
Projekt „Muinasjutul külas: muuseumiasjad muinasjutu tegelastena“ teostatakse huvitava mänguruumi ja loometegevusena, mis on suunatud laste ja täiskasvanute vahelise suhete aktiviseerimisele ning „muinasjuttuliste“ asjadega tutvumisele varasest lapsepõlvest. Selleks näitavadki muuseumitöötajad neid muinasjuttudes mainitud asju ja esemeid, et lapsed võiksid neid puudutada, läbi vaadata, nende funktsioonist saada teada ning tundmatuid sõnu muinasjutust seostada nähtud esemetega.
Iga kuu valmistavad muuseumitöötajad ette tunnid erinevate nii autori-, kui ka eesti ja vene rahvusmuinasjuttude kohta, kokku 10 muinasjuttu aastas. Kohtumised toimuvad iga kuu 2-3 korda kuus eelkokkuleppimisel lasteaedade ja koolidega või perelaupäevade muuseumikava raames.  Kõik kohtumised on erinevad: muinasjutu ettelugemine,  Sillamäe muuseumitöötaja esinemine, muuseumi saali ja kogudega tutvumine, muuseumide ekskursioonid ja meisterdamisklassid jne. Projekti kavas on ka oma kirjutatud muinasjuttude kogumiku kujundamine perekondliku loomekonkursi «Kord elas…» tulemustel; laste ja vanemate ühisloometööde valmistamine. Lapsed mõtlevad oma lugu välja, kasutavad erinevate rahvaste muinasjutte, loovad ise etenduse käsikirja, õpivad rääkima ja esinema. Esitleda oma lugu võib laua-, varju- ja nukuteatri vormis. Meistritoas osalejad loovad erinevaid muinasjutukangelasi ja unenäolise maailma asju.

FOTOALBUM


Для школ и детских садов

Семейные субботы
В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
вещи из музея - герои сказок20.03.2018 - 15.12.2018Проект в живой итнерактивной форме познакомит вас с текстами авторских и народных сказок. Дети смогут окунуться в мир сказки, увидеть и потрогать руками старинные предметы быта, узнать об их назначении. Незнакомые слова оживут и приобретут для них визуальное значение.

Каждый месяц музей предлагает уроки  по новой сказке (всего 10 сказок в течение года). Встречи будут проходит 2-3 раза в месяц при предварительной договоренности с педагогами дошкольных учреждений и начальной школы или в рамках программы музейных суббот. На встречах будут использоваться различные формы и подходы обучения: чтение сказки,  выступление работников Силламяэского музея, знакомство с залами и коллекциями музея, мини-экскурсии, просмотр диафильмов, тактильные упражнения, ролевые и иные игры и т.д.
В рамках проекта проводится творческий конкурс придуманных самими детьми совместно с родителями или педагогами сказок и, как результат, публикация сборника «Жили-были».
Стоимость  занятия: 2 евро с человека.

ФОТОАЛЬБОМ

 

Комментариев нет:

Отправить комментарий