Taskud vööle, kotid kätte / Сумочку на ручку, кармашек на пояс

Taskud vööle, kotid kätte: hariv tegevus puuetega inimestele Sillamäe Muuseumis

Juba viiendat aastat korraldab Sillamäe Muuseum harivat tegevust puuetega inimestele osalejate soovil. Puuetega inimesi määratud puude raskusastmega on Sillamäel üle 2000. Arv moodustab 15% linna rahvastikust. Kahjuks on suur osa kõigist puuetega inimestest lapsed ja noored. Väga tihti on nende inimeste suhtlemis- ja arendamisvõimalused piiratud. Projekti raames tutvustasid Sillamäe Muuseumi töötajad linnaelanikke eesti rahvusliku tikandi, rohvarõivaste ja ehetega, korraldasid muuseumitunde, kus lisaks teoreetilistele teadmistele said projektis osalejad ka praktilisi käsitööoskusi ja proovisid valmistada käsitööd iseseisvalt. See aasta pakkusime inimestele muuseumiprogrammi, mis käsitles eesti rahvariiete väikesi esemeid. Need on vööle kinnitatud taskud ja käeskantavad kotid, mis sobivad ka tänapäeva rõivastuse dekoratiivseks ja praktiliseks koostisosaks. 2019 a. septembrist detsembrini korraldas üks kord kuus Sillamäe Muuseumis oma koolitust Jelena Kolessova, kus andis edasi teadmisi nukkude ja rahvariiete valmistamisest.
Selle projekti käigus said puuetega inimesed muuseumiprogrammide kaudu teadmisi eesti rahvakultuuri, -rõivaste, tikandi ja ehete kohta, õppisid meisterdamist, tutvusid valmistamistehnoloogiate ja kaunistusvõtetega, inimeste seas kasvas huvi eesti rahvakultuuri ning oma kodumaa ja ajaloo vastu. Projekt andis neile ka head võimalust kodust välja tulla, suhelda teiste inimestega nig aitas nende arenemisele kaasa. Seega projekti eesmärgid olid täidetud.
Sillamäe linnaelanike seas kasvas huvi eesti rahvakultuuri, rahvarõivaste ja tikandi vastu ning muuseumi ürituste suhtes tervikuna. Loodame, et rahvakultuur ja ajalugu said lähedamaks ja arusaadavamaks inimestele muuseumitundide kaudu. Osalejad said muuseumikogudega tuttavaks, said lisateadmisi huvitava tegevuse kaudu, laiendasid oma silmaringi, tekkis suurem huvi eesti käsitöö ja muuseumi külastamise vastu, puuetega inimestel kasvas enesehinnang, usk oma oskustesse ja võimetesse.
Muuseumi töötajad said kasulikku kogemust tervisepuetega inimestega töös ning ideesid uue koolitusprogrammi "Taskud vööle, kotid kätte rahvariideid kandes“ edasi kasutamiseks ka erinevates gruppides. Tänu projektile kasvas ka muuseumi külastajate arv. Loodame selle projekti laiendamisele ja jätkusuutlikusele.
Sihtgruppideks olid Vanalinna kooli HEV-õpilased, Ida-Virumaa koolide HEV-lapsed, Hoolekandeasutuse „Sügis“ puuetega inimesed, päevakeskuse „Merelaine“ vanurid.
Noored alates 10.a. ja täiskasvanud, kes eesti tikandi, rahvarõivaste ja rahvulslike ehete vastu huvi tundis.
Puuetega inimestele oli korraldatud 36 kohtumist. Tulemuseks said valmis 35 suuremat kotti Eesti rahva stiilis, 10 linakotikest, 14 kotikujulist brošši. Need esemed olid valmistatud müügiks heategevuslaadal, tulud müügist läksid puuetega inimeste toetusele.
Projektis osalesid ka käsitöö huvilised linna elanikud. Neile oli korraldatud 4 kohtumist, mille käigus nad valmistasid 8 rahvastiilis kotti Eesi Rahva Muuseumi mallide järgi.
Projektitegevusse oli kaasatud ka kutsehariduskeskuse praktikant, kelle abiga olid valmistatud 26 väikest erinevat kotti nukkudele.
Projekti tulemusena oli korraldatud heategevuslaat ja näitus.

FOTOALBUM
Комментариев нет:

Отправить комментарий