Ida-Virumaa põhjaranniku radadel / Тропами северного побережья Ида-Вирумаа

15.10.2020 - 30.05.2021

Raamatu „ТРОПАМИ СЕВЕРНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ИДА-ВИРУМАА“ (Ida-Virumaa põhjaranniku radadel) trükkimine, et neid saaks jagada meie piirkonna raamatukogudele ning venekeelsetele koolidele õppematerjaliks. Trükise kaudu väärtustada ja taaselustada meie piirkonnale omast pärimuskultuuri ja pärimuslikku elulaadi ning edendada seeläbi piirkonna kultuurilist mitmekesisust ja omapära.

Sillamäe oli kaua aega suletud linn, selle ajaloost ei teatud palju. Viimastel aastatel on küll kasvanud huvi selle linna nõukogude perioodi vastu, kuid vähe linnaelanikke teavad, et Sillamäe ja selle piirkond oli XVIII-XIX saj. tihedalt Eesti talu, kalanduse ning kuroordi kultuuriga seotud. Väga tähtis on näidata meie kandi venekeelsetele elanikele Vaivara valla suvituskohtade ajalugu ja kultuuriajaoo omapära, kuna linn asub endise Vaivara valla maadel. Sillamäe Muuseumis on rohkem kui 10 aastat koostatud ja ilmutatud raamatuid ja materjale meie fondidest ja kodukandi ajaloost. Viis kakskeelset muuseumiraamatut: „Muusikalaegas“ (2011), „Triikrauad“ (2012) ja „Käsitöö ja aksessuaarid“ (2013), „Nõukogudeaegne Sillamäe“ ja „Vaivara valla taluolustik XX sajandi esimesel neljandikul“ (2014), "Imekena kuroortasula" (2017); venekeelsed raamatud: "Как молоды мы были... (2015, linnaelanike mälestuste kogumik)", "Они были первыми (2016, autor ja koostaja Adelbert Pool)", Тетради воспоминаний В.Н. Давыдова (2018, V. Davõdovi mälestuste vihikud), „От Бад-Меррекюль до Тойла… Забытые дачные места северного побережья Ида-Вирумаа“ (2015, autor ja koostaja Adelbert Pool). See raamat oli väga populaarne ja kiiresti maha müüdud, paljud jäid ilma ning materjal vajas ka täpsustust. Nii et vajadus uue raamatu järel on sellel teemal suur. Uus raamat on täiendatud ja laiendatud, kasutatud on nii täpsustatud ja parandatud materjal vanast raamatust kui ka lisatud palju uut materjali kogutud autori ja muuseumi poolt: uued mälestused ja faktid, uurimistöö tulemused. Raamatu mustandiga saab tutvuda lisas. Sillamäe muuseumi kogudes on materjalid Sillamäe mineviku kohta ja näitusesaal, kus on Vaivara valla taluolustik XIX - XX sajandi esimesel neljandikul (arvel on selle perioodi kohta üle 250 säiliku).

Muuseumi töötajad on kohalike elanike-talupidajate abiga kogunud nende eluga seotud museaale. Kohalike elanike elust jutustab rikkalik pildimaterjal. Uus raamat ja ekspositsioon täiendavad teineteist.

Projekti sihtrühm: Sillamäe linna, Vaivara ja Toila valdade elanikud, kellel on huvi oma kaduva kultuuripärandi vastu; muuseumid, muuseumitöötajad ja külastajad erinevatest kohtadest, kes uurib meie kandi ajalugu või soovib sellega tutvuda; maakonna põhikoolide, gümnaasiumi ja Ida-Viru kutsehariduskeskuse õpilased ja haridusasutuste pedagoogid; venekeelsed inimesed, kes ei oska eesti keeles lugeda, aga soovivad teada oma kodulugu.

Tulemused:

Projekti tulemusel oli valminud 200 eksemplari Vaivara ja Toila valdade, sh Sillamägi/Sillamäe pärandkultuurialast trükist „ТРОПАМИ СЕВЕРНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ИДА-ВИРУМАА“ (Ida-Virumaa põhjaranniku radadel), mida piirkonna inimesed saavad Sillamäe muuseumist ja Ida-Virumaa raamatukogudest laenutada ja Sillamäe linna ja Vaivara ja Toila valdade venekeelsed õpilased ajaloo-ühiskonnaõpetuse tundides õppematerjalina kasutada. Raamat pakub ka kindlasti huvi selle piirkonna taludes elanud inimeste järglastele.
Raamatuhind on 15 EUR
Комментариев нет:

Отправить комментарий