Sillamäe Muuseumi kogumiku "Tundmatu Sillamäe. Lätted" trükkimine / Издание сборника Силламяэского музея "НЕИЗВЕСТНЫЙ СИЛЛАМЯЭ. ИСТОКИ"

Pikka aega olid Sillamäe kultuuri ja ajaloo uurimised piiratud. Tänapäeval ei ole enam takistusi, kuid huvi Sillamäe vastu piirdub tihtipeale ainult Nõukogude perioodiga. Kui linna nõukogude minevik muutub aina läbipaistvamaks, siis meie kandi varasem ajalugu kutsub veel palju küsimusi esile.

26. septembril 2020. a. toimus Sillamäe muuseumis esimene kodu-uurimis konverents Tundmatu sillamäe. Lätted, mis oli pühendatud selle piirkonna ajaloole muinasajast kuni põhjasõja alguseni. Konverentsist võtsid osa ajaloolised, arheoloogid, kodu-uurijad, muuseumitöötajaid ja teised uurijad nii Eestist kui ka Venemaalt. Nende materjalid on avaldatud selles kogumikus.

Autorid

Vallo Reimaa - Eesti poliitik ja pedagoog, Tartu tamme Kooli direktor. Lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo erialal ja terve elu sellega muu teema kõrvalt tegelenud. Enamik tema raamatutest ja artiklitest on seotud just ajalooga.

Anti Lillak - Eesti Rahva Muuseumi muuseumiõpetaja, hariduselt arheoloog. Tema huviks on soome-ugri rahvad, nende rahvakultuur ja ajalugu.

Pille Kippar - Tallinna ülikooli Emeriitprofessor. Õppis folkloristikat Tartu ülikoolis, uuris ENSV TA Keele ja Kirjanduse Instituudis eesti rahvajuttu ja õpetas Tallinna Pedagoogilises Instituudis (Tallinna ülikool) rahvaluulet. Kuulub mitmesse rahvusvahelisse teadusorganisatsiooni.

Tõnu Raid - inseneri haridusega kartograaf, orienteeruja ja treener. 2000. aastal kaitses Tartu Ülikoolis teadusmagistri kraadi väitekirjaga "Eesti-Läti piiri taastamine". Ta on paljude kaardiraamatute autor.

Jelena Antuševa - Sillamäe Muuseumi töötaja. Lõpetas Tartu ülikooli. Nii magistritöö kui ka varasemad publikatsioonid on seotud keelte ajaloo ja etümoloogiaga. Hetkel tegeleb kodukandi ajaloo uurimisega.

Ivika Maidre - Vaivara Sinimägede Sihtasutuse juhataja, tegeleb nii Sinimäe muuseumi kui ka Narva-Jõesuu koduloomuuseumiga. Ta on töötanud muu seas Muinsuskaitseinspektsiooni Ida-Virumaa vaneminspektorina ning juhtinud rahvusvahelisi ning kohalikke suuri projekte, sh Sinimägede muuseumi rajamist ja Sinimägede lahingupaiga memoriaali arendamist. Kirde-Eesti piirkonna giid-praktik.

Vadim Aristov - Jamburgi ajaloo Seltsi president, vene ajaloolane, Peeter I kongresside osaleja, Peeter I monumendi Kingisepa linnas paigaldamise idee autor ja eestvedaja.

Martin Malve - Tartu ülikooli luu-uurija, ajaloo ja arheoloogia instituudi tehnik. Mitmete arheoloogiliste välitööde juhendaja ning on kirjutanud üle 100 teadusartikli ja populaarteadusliku publikatsiooni.

Toivo Haug - Päite Küla Seltsi juhatuse liige, Raamtute "Unustatud Päite" ja "Toila valla kohanimed" autor.

Tõlkijad:

 1. ALGUS OÜ, www.alguskeskus.ee

2. Jelena Antuševa, Sillamäe Muuseum

Trükikoda: Abiprint OÜ

Tiraaž: 100 eks.

Kogumik ilmus 2022. a jaanuaris. 

Projekti toetas

Комментариев нет:

Отправить комментарий