Konverentsi "Tundmatu Sillamäe. Lätted" kogumikuks artiklite tõlkimine / Перевод статей для сборника "Неизвестный Силламяэ. Истоки"

Konverentsi "Tundmatu Sillamäe. Lätted" kogumikuks artiklite tõlkimine

Projekti toimumise aeg

01.02.2021 - 30.06.2021

Sillamäe vastu on viimasel ajal tekkinud suur huvi, kuid meie piirkonna kodu- ja ajalugu on seni vähe uuritud. 26.10.2020 toimus Sillamäe Muuseumis sama fondi poolt toetatud kodu-uurimiskonverents "Tundmatu Sillamäe. Lätted". Konverentsil arutlesid Sillamäe ning selle ümbruse varasemat ajalugu ajaloolised, kodu-uurijad, arheoloogid, muuseumitöötajad ja muud spetsialistid nii Eestist kui ka Venemaalt. Huvi konverentsi vastu oli suur, konverentsil oli pakutud sünkroontõlge, kuid kuulajate arv oli piiratud COVID-19 tõttu. Otseeetris kõlasid ettekanded ainult originaalkeeles. Kindlasti vajab konverentsi materjal säilitamist ja levitamist, selleks on artiklid autoritelt juba saadud ja valmis trükkimiseks. Kokku on 9 artiklit (puhast teksti 70 lk) kas vene või eesti keeles. Selleks et kogumik oleks kasulik nii vene kui ka eesti keelt kõnelevatele huvilistele, omaks tähendust nii meie regioonis, kui ka mujal Eestis, vajab materjal professionaalset tõlget. Kvaliteetse tulemuse tagamiseks on vaja 2 tõlki, et iga tõlk tõlgiks oma emakeelde. Tõlgitud materjal koos originaaltekstiga on pärast aluseks kogumiku trükimiseks. Tõlget vajavad artiklid: 1. Vallo Reimaa (Tartu). Sõtke jõe alamjooksu piirkonna elanike sidemed rooma impeeriumiga tarandkalmete perioodil. 2. Anti Lillak (Tartu). Vadja pärand tänapäevasel Virumaal:muistised, kohanimed, rahvakultuur“ 3. Pille Kippar (Tallinn). Virumaa kangelasest Eestimaa kuningaks. 4. Tõnu Raid (Tallinn). Narva mnt tekkimise algus Virumaal. 5. Jelena Antuševa (Sillamäe). Sillamäe kronoloogiast ja esmamainimisest. 6. Ivika Maidre (Sinimäe).Vaivara kant sõdades. Ülevaade kuni Põhjasõjani. 7. Vadim Aristov (Venemaa). Põhjasõja (1700–1721) algus Narva ümbruses. 8. Martin Malve (Tartu). Sillamäe külakalmistu päästekaevamised. Ülevaade esialgsetest tulemustest. 9. Toivo Haug (Päite). Raamatu “Toila valla kohanimed” esitlus.

Projekti sihtrühm

Esialgu Sillamäe muuseumi töötajad ja trükikoda, kes kasutavad tõlkematerjali kogumiku valmistamiseks ning tulevikus ka trükkimiseks. Edaspidi nii eesti kui ka vene keelt kõnelevad Sillamäe, Vaivara ning Ida-Virumaa kodu- ja ajaloo huvilised (vanemate klasside õpilased, tudengid, õpetajad, kodukultuuri ja ajaloo uurijad; Ida-Viru raamatukogud, koolid, muuseumid ja seltsid). Laiemas mõttes ka Eesti ajaloo huvilised.

TEGEVUSKAVA (VÕI ARENGUKAVA) TÄITMISE ARUANNE

02/2021 Kokkulepe tõlkidega, artiklite tõlkimiseks ettevalmistamine 03-05/2021 artiklite tõlkimine, konsultatsioonid autoritega. 05/2021 tõlgitud artiklite korrigeerimine, koostöö autorite ja tõlkijatega. 06/2021 aruande koostamine

SAAVUTATUD VALDKONDLIK MÕJU JA TULEMUSED

Konverentsi materjal on tõlgitud ning valmis selleks, et panna kahekeelse kogumiku kokku. Tuntud ja seni tundmatud Sillamäe varasema ajaloo materjalid on valmis kogumiseks ja sälitamiseks nii eesti kui ka vene keeles, selleks et Vaivara ja Sillamäe kodulugu ja kultuuripärand oleks läbipaistvam ja avatum nii Sillamäe piirkonnas kui ka mujal Eestis, nii täiskasvanute kui ka noorte seas.

SAAVUTATUD MÕJU TAOTLEJA EDASISTELE TEGEVUSTELE

Edasiseks plaanime kasutada projekti tulemust kogumiku trükkimiseks. Plaanitav kogumik on kahekeelne (vene ja eesti keeles), kõik materjal on dubleeritud teises keeles, kogumiku trükkimise projekt on rahastatud ja materjal on valmis kogumiku trükkimiseks. Valmis kogumik jagatakse utorite vahel, raamatukogudele, muuseumidele ning seltsidele. Ajaloo õpetajad ja ajaloost huvitatud õpilased, tudengid saavad kasutada materjale oma töös, samuti saavad Sillamäe Muuseum ja teised Ida-Viru muuseumid lähtuda sellest oma tegevuses. Sillamäe linn ja muuseum saavad olla rohkem kaasatud Ida-Viru ja Eesti ajaloo-alalisse ja pärimuskultuuri tegevusse.

MÕÕDETAVAD TULEMUSED

70 lehekülje tõlkimise tulemuseks on 80 valmistõlgitud lk säilitatud digitaalselt teksti, mis on tulevase kogumiku aluseks.

KOOSTÖÖPARTNERID

Alguskeskus OÜ Kodulehekülje aadress: www.alguskeskus.ee ja Jelena Antuševa, Sillamäe Muuseumi töötaja. Ülesanne projektis: Artiklite tõlkimine ja korrigeerimine eesti / vene keelest vene/ eesti keelde

Комментариев нет:

Отправить комментарий