Rahvuslikku kodukäsitööd elustades / Возрождая старые ремесла

 01.02.2021 - 20.12.2021

Kangakudumine ja tikkimine on tähtis osa Eesti rahvakultuuripärandist. Rahvusliku käsitöö võtted ja tooted on ajast aega emalt tütrele edasi antud ning peegeldavad rahvuse kultuuri, ajalugu ja mõttemaailma. Tikkimine võlus omal ajal nii aadlipreilisid kui ka talutüdrukuid. Sillamäe oli kaua aega suletud linn, mille tõttu tänapäeva linnaelanikud ei tunne eriti hästi eesti rahvakutuuri ja käsitööd. Sillamäe Muuseumi töötajad pidasid oluliseks näidata, et Eestis on väga rikas rahvapärimuskultuur ja tugevad käsitöö traditsioonid. Selle projektiga üritasid nad tutvustada soovijaid rahvusliku käsitöö võtete ja näidetega.

Lisaks teoreetilistele teadmistele said projektis osalejad ka praktilisi käsitööoskusi ja valmistasid ise tooted. Projekti realisreerimiseks kutsusime kohale kangakudumise ja tikkimise meistrid (Galina Perova ja Jelena Kolessova), kes korraldasid koolitusi. Nende koolituste tulemusena valmistatud Eesti kihelkondade kangaste näited ning tikitud näited ja Eesti rahvussümbolid jäid muuseumisse.

Projekti aitas äratada inimeste seas huvi vana kodukäsitöö - kangakudumise ja tikkimise - vastu; populariseerida eesti vana käsitöö meie regioonis ning arendada loome ja mõtlemisvõimet koolide ja perekonna seas. osalejad õppisid kasutama pärimuslikke oskusi tänapäeval, uurisid kangakudumise ja tikkimise erinevaid tehnikaid, nägid kodukäsitöö eripära; lapsed ja noored said täiskasvanutega koos valmistada oma kudumistoodet ja käsitikandit; kasvas tähelepanu muuseumitegevusele.

Projektist võtsid osa noored Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest, innukad käsitöötegijad ja täiskasvanud, kel pakkus huvi vana elu ajalugu, kombed ja naiste käsitöö, muuseumikülastajad. Ukraina Kaasmaalaskonad Sillamäe Vodograi liikmed ja Sillamäe Hoolekandeasutuse Sügis kliendid ja töötajad.

Sillamäe Muuseumi töötajad valmistasid programmi, kus inimesed said tuttavaks muuseumikogudega, omandasid uusi oskusi, puutusid pärimuskultuuriga kokku, said lisateadmisi huvitava tegevuse kaudu, laiendasid oma silmaringi. Osalejatel kasvas usk oma oskustesse ja võimetesse, huvi vana käsitöö tegevuse, Eesti kangakudumise ja tikandi ning muuseumi külastamise vastu. Muuseumisse jäid 55 Eesti kihelkondade kangaste näidet ning tikandina valmistatud Eesti rahvussümbolid ja näited.

 Tegevuskava 

02/ 2021 - Oli teostatud projekti reklaam; registreerusid osalejad; tehtud kokkulepped õpetajatega, täpsustatud programm; ette valmistatud meistriklassid, ruumid ja tehnika; soetatud vajalikud rekvisiidid, kunsti- ja kantseleitarbed, valitud õppematerjalid.

02-11 / 2021 - Sillamäe Muuseumis koolitaышв Jelena Kolessova ja Galina Perova. Projekti jooksul oli korraldatud 20 meistriklassi (11 kangakudumise tundi  + 9 tikandi tundi), kus meistrid andsid edasi kangakudumise ja tikandi toodete valmistamise teadmisi ja oskusi. Muuseumitöötajad esitasid vana käsitöö näiteid, jutustasid erineva käsitöötehnika ajaloost ja eripärasusest, korraldasid ekskursioone Sillamäe Muuseumis. Koos õpetajatega korraldasid õpetoad ja meistriklassid projekti raames. Projekti raames valmistasid osalejad käsitsi tehtud asjad kangakudumise tehnika alusel ja erinevas tikanditehnikas. Ainult talvemuuseumi näitusel, mis on toimumas muuseumis 3.12.21 - 29.01.22, on esitatud 22 prossi, 15 võtmehoidjat, 4 käevõru, 2 rahakotti, 6 kotti, 14 vööd, autorinuku rahvarietuse aksessuaarid jne. Tikandi tehnikas valmis 8 kotti, 2 prossi- pääsukest, kääridekotid, padikotid, kaela ehted, pärlid jne. Lisaks valmis 30 võrgul põhinevate täitepindade skeeme, kuus Eesti rahvasümbolit - tikkimine ja 55 eesti seeliku mustrit ja värvitooni. mis jäid Sillamäe Muuseumi kogudesse.

12.06.2021 - projekti osalejad  külastasid  Turgi käsitöötalu, mille eesmärgiks on säilitada erilisi Eestist pärit kangastelgi, käsitsikootud tekstiile ja koolituste korrldamine. Naised proovisid kuduma kangastelgedega. See andis kindlasti teadmisi juurde ja omandatud kogemuste kinnitamist. Käisid ka Varnja Elava Ajaloomuuseumis ja Alatskivilossis. Õppereisil inimesed tutvusid kolme rahvaste ajalo ja käsitööga (eesti, vene vanausulised ja sakslased).

12 / 2021 - 3.12.21 oli avatud muuseumis talvenäitus, et näidata linna elanikele ja külastajatele vanade käsitööde taaselustamise ja säilitamise võimalusi meie muuseumis ning selleks, et nad saaksid ise osaleda projektis ja külastada muuseumit aktiivsemalt. Sillamäe Muuseumis avati käsitöönäitus projekti osalejate kangakudumise ja tikandi valminud töödega, mis on üleval 2022. a. veebruarini. Veebruaris rändab näitus edasi Sillamäe ramatukogusse.

12 / 2021 - Tehtud kokkuvõtted, koostatud aruanne

 Projekti raames said omandada teadmisi 36 inimest Narvast, Jõhvist ja Sillamäelt, veebruarist novembrini toimus 20 meistriklassi, 135 muuseumi külastamist projekti osalejate poolt, 6 ekskursiooni Sillamäe koolide klassidele (16-24 õpilast klassis),  talvise näituse külastamist (umbes 100-120 inimest); 11 kanga valmistamise koolitust J. Kolesova juhtimisel (16 inimest igas grupis) ja 9 tikkandi meistriklassi G. Perova juhtimisel (9 inimest igas grupis), 5 iganädalast muuseumiõpituba SHKA Sügis klientidele (4-8 inimest grupis) ja 15 õpituba IV KHK õpilastele.

Projekt oli niivõrd edukas ja meeldis osalejatele, et nad ise lõid suletud kangakudumise grupi Facebookis, kus jagavad omavahel kangakudumise skeeme ja nippe. Osalejad soovivad projekti jätkumist. 

Projekti läbiviimisest informatsioon on Sillamäe Muusiumi Blogis https://sillmuuseum.blogspot.com/p/rahvuslikku-kodukasitood-elustades.html, www.sillamae-muuseum.ee ja https://www.facebook.com/silmuuseum
https://www.facebook.com/TVESN/videos/620137999229704  

Зимней выставкой закончился музейный проект "Rahvuslikku kodukäsitööd elustades" * Возрождая старые ремесла", который состоялся благодаря поддержке фондов Eesti Kultuurkapital и Eesti Rahvakultuuri Keskus. Подробнее можно прочесть на сайте музея и в газете "Силламяэский вестник №2 13.01.2022
Выставка открыта в музее до 29 январяКомментариев нет:

Отправить комментарий