Erilised inimesed Sillamäe Muuseumis: hariv tegevus puuetega inimestele

01.12.2016  − 30.06.2017

Projekt oli mõeldud puuetega inimestele, kellel on määratud puude raskusaste. Neid on Sillamäel üle 2000 inimest, ehk 15% linna rahvastikust. Suur osa nendest on lapsed ja noored. Väga tihti on nende inimeste suhtlemis- ja arendamisvõimalused piiratud. Projekt andis võimalust nii noorematele kui ka eakatele puuetega inimestele oma kodust välja tulla ning suhelda teiste inimestega. Nad osalesid erinevates õpitubades ja õppisid meisterdamist. Said tunda huvi oma kodumaa ja Sillamäe ajaloo vastu. Olid kaasatud eesti kultuurisse, said tuttavaks Eesti ajalooga ning nägid, et muuseumis saab olla ka huvitav. Arendasid oma loome– ja mõtlemisvõimet. Muuseumi töötajad arvavad, et selle projekti üritused olid tänuväärsed, sest nende kaudu kasvas puuetege inimeste seas nii arusaamine oma kandi ajaloost kui ka nende enesehinnang, kultuurne ja hariduslik tase, avardus nende silmaring.
Projekt oli edukas, oli oodatud 450 inimest, selle asemel võtsid projektist osa 559 inimest erinevatest sotsiaalasutustest. Hooldusasutuse "Sügis" grupid jätkuvad koostööd 2-3 korda nädalas. Sillamäe Muuseumi töötajad korraldasid eriprogrammi, mille abil lapsed ja täiskasvanud said tuttavaks muuseumikogudega, said lisateadmisi huvitava tegevuse kaudu, laiendasid oma silmaringi. Osalejatel kasvas enesehinnang, usk oma oskustesse ja võimetesse, tekkis huvi oma koduloo ja muuseumi vastu. Nad õppisid suhelda ja hinnata suhtlemisvõimalust. Korraldatud üritused tõestasid, et muuseumis leidub palju huvitavaid asju. Projekti tulemusena kasvas muuseumi külastajate arv, sealhulgas rohkem puuetega ja vanainimesi said muuseumi püsikasutajateks.
Lisaks projekti põhitegevusele oli korraldatud 4 laate: 2 koolis ja 2 muuseumis (heategevuslik laat "Soovin aidata" jõulude ajal ning linnapäevade ajal). Projektis osalejad said müüa oma käsitööd (01.-16.12.2016 - 200 tk, 20.-30.06.2017 - 79 tk). Müügist saadud raha läks puuetega inimestele edaspidiseks arendamiseks.
Oleme väga tänulik toetuse eest!
 

Meie fotoalbum   https://photos.app.goo.gl/cLX5UiATkUX7cKjg2

Комментариев нет:

Отправить комментарий