Eesti rahvusvähemuste rahvarõivastes nukud / Создаем кукол в народных костюмах национальных меньшинств Эстонии

Eesti rahvusvähemuste rahvarõivastes nukud: harivtegevus Sillamäe Muuseumis

06.01.2020 - 30.12.2020

Üks lahutamata osa iga rahva kultuurist on rahvarõivad. Rahvariietuse ajaloo ja mitmekülgsuse kaudu võivad inimesed tutvuda rahva eripära ja mitmekesisusega,
õppida tundma ja armastama oma kodumaad. 2017/2018.a oli meie muuseumis Eesti juubeliks edukalt korraldatud projekt Nukud rahvariietes Eesti Vabariigi juubeliks,
mille raames olid valmistatud nukud Eesti põhiliste rahvarõivarühmade riietes. 2019. a. jätkasime projekti osalejate palvel nukkude Läänemere maade
rahvariietes valmistamisega. Meie nukkude näitused olid üleval erinevates paikades, sh Vene Kultuurikeskuses. Pealinna elanikud palusid selle traditsiooni jätkakta
ning teha nukke Eesti rahvusvähemuste rahvariietes. See on hea võimalus innustada noori ja täiskavanuid Eesti mitmekesisest kultuurist osa saama, muuta nende
kultuurielu veelgi sisukamaks, aidata neil leida uusi sõpru ning midagi vahvat ja huvitavat koos teha. Me kutsume oma kogemusi ja teadmisi jagama nukutegijaid
Narvast ja Sillamäelt. Projektis osalemiseks kutsume ka kõigi huvitatud inimesi, erilist tähelepanu pöörame Sillamäe erinevate rahvuste seltsidega koostööle (nt.
ukrainlased, valgevenelased, soome-ugrid, tatarlased jne.) Käesoleva projekti kavas on muuseumiekskursioonid (Sillamäe muuseumis on ekspositisoone meie kandi
ajaloost ning nukkude fond, kus on ligi 400 XIX-XX saj. mänguasja, sh ka nukud ja nukuteatrid), muuseumitunnid, perelaupäevad, nukkude ja nende riiete
valmistamine, nukuteatride lasteetendused, loomingulised õpikojad ja meistriklassid. Projekti jooksul valmistavad iga osaleja 2-3 nukku Eesti rahvusvähemuste
rahvariietes, 1 nukk jääb autorile, 1rahvusseltsile ning kolmandad nukud jäävad muuseumisse. Projekti tulemusena toimuvad nukkude näitused, sh rändnäitused Eesti
erinevates paikades.
Projekti sihtrühm: Lapsed ja noored, nende kasvatajad, õpetajad ja vanemad, muuseumikülastajad. Sillamäe erinevate rahvuste seltside liikmed (nt. ukrainlased,
valgevenelased, soome-ugrid, tatarlased jne.)
Projekti raames saavad muuseumit külastada ja omandada teadmisi umbes 300 inimest, sest et me plaanime 4 ekskursiooni ja 4 Sillamäe Vanalinna Kooli
nukuteatriringi etendust x 20 inimest igas grupis, varjuteatri meistriklass x 15 inimest, nukkude valmistamise 15 koolitust J. Kolesova juhtimisel (12 inimest igas grupis)
ja 2 meistriklassi x 12-16 inimest igas grupis, 3 muuseumiõpituba x 10 inimest igas grupis.


В рамках проекта участницы мастер-классов создают кукол в народной одежде национальных меньшинств, прроживающих на территории Эстонии. Даже весенний карантин во время коронавируса не смог помешать творчеству мастериц.
Силламяэский вестник №20 (3349)   14_05_2020


Уже готовы куклы в азербайджанских, белорусских, татарских и еврейских народных костюмах, есть куклы в русских и эстонских костюмах, продолжается работа над украинскими народными костюмами, шведскими и многими другими.С 3 октября прошли новые встречи в музее, а 4 декабря  открылась выставка "Eesti rahvusvähemuste rahvarõivastes nukud / Куклы в народных костюмах национальных меньшинств Эстонии"

До новых встреч!

Комментариев нет:

Отправить комментарий