Üleriikliku konverentsi „Tundmatu Sillamäe II. 1502 vs 1957“ korraldamine * проведение конференции "Неизвестный Силламяэ II. 1502 & 1957"

Kodukandi ajaloo ja kultuuri uurimine on tähtis osa pärimuse säitlitamisel. 1946.-st kuni 1991.a. oli Sillamäe linn suletud ning ajaloo uurimised olid piiratud, siiamaani on palju nn valgeid laiku, eriti varasema ajaloo puhul. Olukorra parendamiseks korraldas Sillamäe Muuseum 2020. aastal kodu-uurimiskonverentsi "Tundmatu Sillamäe. Lätted", mis oli pühendatud meie ajaloole muinasajast 1700. aastani. 2021.a. oli ilmutatud Sillamäe varasemale ajaloole pühendatud 1. kodu-uurimiskonverentsi artiklite kogumik. Huvi ürituse vastu oli suur, konverents ühendas ajaloolasi, koduloo uurijaid, muuseumitöötajaid, folkloriste, arheolooge ning ajaloohuvilisi nii Ida-Virumaalt kui ka mujalt Eestist ja Narva jõe taguselt Venemaalt. 2022.a. tähistab Sillamäe kaks sündmust: 520 aastat möödus esmaminimise päevast ja 65 aastat linna staatuse saamisest. Seoses sellega kavandame korraldada konverentsi "Tundmatu Sillamäe II. 1502 vs 1957". Käsitletakse teemasid, mis on seotud Sillamäe ja selle piirkonna nii varasema ajalooga, kui ka perioodiga pärast II maailmasõda. Kutsume esinema eesti kultuuri, keele, aja- ja koduloo uurijaid, muuseumitöötajaid ja teadlasi nii Ida-Virumaalt kui ka teistest piirkondadest. Käsitletavad teemad: meie piirkonna asustamine ja rahvastik enne 13. sajandit ja pärast (Taani aeg, Liivi aeg ja Liivimaa-Moskva sõda (1501-1503) meie piikonnas, 12.märtsi 1502. a lahing Jaanilinna all seoses Sillamäe koha mainimisega); rannaelanike kauba- ja sõjasuhted (arheoloogilised, rahvaluule ja keelelised andmed, vanad kaardid jm). Nõukogudeaegne Sillamäe (tekkimise ja asutamise ajalugu, arhitektuur, ennesõjaaegsed ehitised, linna staatuse saamine, faktid, dokumendid, mälestused jm).

Konverentsi puhul on ka muuseumis üleval Annela Samuel'i fotonäitus linna asutajatest. Konverentsi töökeelteks on eesti ja vene keel, sünkroontõlkega, mis suurendab informatsiooni kättesaadavust ning levikuala. Plaanime seekord võimaldada ka otse-eetrit kahes keeles.


Fotograaf Annela Samueli dokumentaalfotonäituse "Tehas nr 7 - Linn - Utoopia" avamine


Laupäeval 12.03. kell 16.00 toimub Sillamäe Muuseumis fotograaf Annela Samueli dokumentaalfotonäituse "Tehas nr 7 - Linn - Utoopia" avamine. Autori töid saab näha meie muuseumis kuni 16.04. T-R 10:00-18:00, L 10:00-16.00

Näitusel on väljas valik 2018-2022 tehtud fotodest, lisaks näeb paari tööd ka teistelt linnaga seotud kunstnikelt ning vanu arhiivifotosid linnast ja inimestest, mis pärinevad Sillamäe muuseumist ja mida saadab heliribana kohaliku artisti Simoni projekt SÖMO. Näituse valmimist toetas Eesti Kultuurkapital ja NPM Silmet OÜ. Fotod printis ArtSmart Prindistuudio. 

https://www.sillamae.ee/ru/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/jwgkUWW0pViW/content/id/33906733?redirect=https%3A%2F%2Fwww.sillamae.ee 

 2022. aastal tähistab Sillamäe kaks juubelit — 520 aastat möödus esmaminimise päevast ja 65 aastat linna staatuse saamisest. Seoses sellega korraldab Sillamäe Muuseum 12. märtsil 2022. a. konverentsi, kus käsitleme Sillamäe ja selle piirkonna varasemat ajalugu (muinasajast 16. sajandi lõpuni) ning nõukogudeaegse Sillamäe tekkimise ja saamise ajalugu (1946–1957). Esinejad on esitatud kutses (manuses). Töökeelteks on eesti ja vene keel sünkroontõlkega. Osalemiseks paluksime registreeruda: https://forms.gle/ySAxvs7uBGf94kaX8   Kohtade arv on piiratud, kuid meid saab ka intrnetis jälgida (registreerimisvormis tuleb valida on-line osalemine).   Muuseumis kehtivad endiselt ohutusreeglid (Coviditõend, mask)!  Küsimuste korral võib alati kirjutada aadressile * Вопросы и уточнения: muuseumsm@gmail.com / tel. 58 320 105.

 В 2022 году Силламяэ отмечает сразу два юбилея — 520 лет со дня первого упоминания и 65 лет со дня получения статуса города. В связи с этим Силламяэский музей организует 12-го марта 2022 г. конференцию, посвященную ранней истории города и окрестностей (от древних времен до конца 16 века), а также Силламяэ советского периода (1946–1957). Докладчики представлены в объявлении (приложено к письму). Языками конференции являются эстонский и русский, с возможностью синхронного перевода.  Для участия требуется предварительная регистрация: https://forms.gle/ySAxvs7uBGf94kaX8   Количество мест в зале ограничено, но к нам можно будет присоединиться и в интернете (в форме регистрации следует выбрать соответствующую форму участия).   

https://www.sillamae.ee/ru/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/jwgkUWW0pViW/content/kodu-uurimiskonverents-tundmatu-sillamae-?redirect=https%3A%2F%2Fwww.sillamae.ee%2Fru%2Fuudised-ja-teated%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_jwgkUWW0pViW%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1


KONVERENTSIKAVA * ПЛАН КОНФЕРЕНЦИИ
10.00-10.30 saabumine, registreerumine
10.30-10.40 Avamine, kogumik
10.40-11.00 A. Makarjev (LV) Sillamäe tulevik (temaatiline park)
11.00 1. sektsioon
11.00-11.20 V. Reimaa Rannaelanikud, viikingid ja Ida kaubatee
11.20-11.40 J. Antuševa 12. märts 1502 Sillamäe ja Eesti ajaloos
11.40-12.00 P. Norvik Vaivara murraku jaotusest
12.00-12.15 Arutelu
12.15-12.30 kohvipaus
12.30-12.50 M. Malve Elu ja surm varauusaegsel Sillamäel
12.50-13.10 A. Lillak Hauapanused ja muud asjad Sillamäe varauusaegselt kalmistult
13.10-13.20 Arutelu
13.20-14.20 Lõuna
14.20 2. sektsioon
14.20-14.40 M. Tuuder Sõjajärgne Sillamäe linnaehitus
14.40-15.00 A. Tsmõhh "Живой архив"
15.00-15.20 V. Puik (zoom) Kodu-uurimise võimalusi Ajapaiga platvormi abil
15.20-15.40 Arutelu ja kokuvõtted

16.00 A. Samueli dokumentaalfotode näituse avamine Tehas № 7 - Linn - Utoopia

FOTOALBUM https://photos.app.goo.gl/ZhkLctz3JBCcoxgU9
 Комментариев нет:

Отправить комментарий