Läänemere maade rahvarõivastes nukud / Куклы в национальных костюмах стран Балтийского моря


2018. aastat tähistatakse Euroopas kui Euroopa kultuuripärandi aastat, mis andis võimaluse tuua esile Euroopa kultuuri olulisust ja seda, mida meil oli võimalik teha kultuuripärandi säilitamiseks ja  edasiandmiseks. Euroopa kultuuripärandi aasta eesmärk oli innustada inimesi avastama ja uurima Euroopa kultuuripärandit. Üks lahutamata osa iga rahva kultuurist ning rahva elust ja ilust on rahvarõivad. Rahvariietuse ajaloo ja mitmekülgsuse kaudu võivad inimesed tutvuda rahva eripära ja mitmekesisusega, õppida tundma ja armastama oma kodumaad.
2017/2018.a oli meie muuseumis korraldatud väga edukalt projekt „Nukud rahvariietes Eesti Vabariigi juubeliks“,  mille raames oli valmistatud 28 nukku Eesti põhiliste rahvarõivarühmade naiste ja meeste riietes. Sellepärast tahtsid Sillamäe Muuseumi töötajad eelmise aasta projekti osalejate ning näituse külastajate palvel laiendada rahvarõivastega tutvumist ning kinkida inimestele Eesti juubeliks veel  lisaks isetehtud nukke Läänemere maade rahvariietes.
Õpetajana tuli Narvast nukumeister Jelena Kolessova, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse pedagoog. Me kutsusime ka kogemusi ja teadmisi jagama nukutegijaid Narvast ja Sillamäelt. Nukkude valmistamisel kasutati nii traditsioonilisi materjale - riiet, puud jt - kui ka ebatavalisi materjale: metalli, merekarpe jms.
Projekti raames toimusid nukkude valmistamise meistriklassid J. Kolessova juhtimisel septembrist 2018 veebruarini 2019, kokku oli 14 koolitust (18 inimest igas grupis), kus oli 155 muuseumi külastust ja 112 tundi. Muuseumitöötajad tõid rahvarõivaste näiteid, jutustasid iga Läänemere maade rahvarõivarühma rahvariietuse eripärasusest. Koos õpetajatega tegid projekti osalejad lõikeid ja lõid tüüpilist rahvariietust, kasutades erinevaid käsitöö tehnikaid: õmblemine, tikkimine, jalatsite nahast ja ehtete valmistamine.
15. veebruaril oli avatud näitus, avamisele tuli umbes 40 inimest. Näituseks oli valmistatud 26 nukku 9 Läänemere maade rahvarõiva naiste ja meeste riietes. Näitus oli avatud 30. aprillini. Seda võisid külastada kõik soovijad - mitte ainult Sillamäe linna elankud, kui ka turistid.

Selle näituse vastu tähelepanu õhutamiseks korraldas muuseum Nukkude nädalat, mis oli kohandatud Rahvusvahelisele nukutegijate päevale (21. märts).
Kavas oli Sillamäe Muuseumi külastamine, ekskursioonid, praktilised ülesanded ja meisterdamine.
Kaks korda päevas teisipäevast nejalpäevani oli võimalik külastada Sillamäe Muuseumi nukuteatri etendust „Võlujäljendid“. Etenduse valmistasid ette: Irina Marjapuu (Jõhvi, Ida-Virumaa) - teatri "Projekt" art-direktor, nukuetenduse lavastaja, kunstnik ja näitleja; Sillamäe Vanalinna Kooli nukuteatriringi "Muinasjutul külas" juhataja J. Barmotina ja meie muuseumi töötajad. Lugu kestab 45 minutit ja sobib kõigile vaatajatele alates 5. eluaastast. Reedel ja laupäeval oli korraldatud muuseumiõpitoad.
Nukkude nädala jooksul külastasid meie muuseumit umbes 180 inimest.
                 
Kokku projekti raames said Sillamäe muuseumit külastada ja omandada teadmisi rohkem kui 400 inimest. Käesoleva projekti raames olid korraldatud muuseumiekskursioonid (Sillamäe muuseumis on ekspositisoone meie kandi ajaloost ning «Nukkude saal», kus on ligi 400 XIX–XX saj. mänguasja, sh ka nukud Eesti ja Läänemere maade rahvariietes), muuseumitunnid, perelaupäevad, nukkude ja nende riiete valmistamise loomingulised õpikojad. Kindlasti kasvas muuseumi külastajate arv, sealhulgas terve perekonnaga.
Osalesid: Lapsed 6.a ja vanem, nende vanemad, muuseumikülastajad, turistid, Hoolekande asutuse Sügis ja Laste Hoolekande Asutuse Lootus kliendid, Sillamäe koolide õpilased jt.

Projekti vältel saime äratada inimeste seas huvi Euroopa ja Eesti ajaloo ja kultuuri vastu, sh huvi nukkude ajaloo ja nukuteatri vastu, näidata Läänemere Euroopa rahvaste eripära ja mitmekesisust rahvariiete ajaloo ja mitmekülgsuse kaudu. Teha nii, et lapsed ja noored saaksid täiskasvanutega koos tutvustada nukku Läänemere maade rahvarõivastes, tõsta tähelepanu muuseumitegevusele, aidata kaasa loome – ja mõtlemisvõime arendamisele kooli ja perekonna seas.Ajalehed:

Kiviselg, Irina Rotid tunnevad end Sillamäe muuseumis mõnusalt.

Кивисельг, Ирина Крысы прижились в Силламяэском музее. https://severnojepoberezhje.postimees.ee/6550793/krysy-prizhilis-v-sillamyaeskom-muzee?fbclid=IwAR1N0YHjmZQYFM7bcZTl2odh6SyxkWaII8IS8D5zYmy1EzW1yjsHZQx9DrQ  

SILLAMAE ESN TV 21.03.2019 Sillamäe muuseum, nukuteatri etendus „Võlujäljendid“ (televisioonireportaaž)
Комментариев нет:

Отправить комментарий