Ajasillad / Мосты времени
 
                                        

2013. aasta on Eestis pühendatud kultuuripärandile. 

I linna pärandi-, rahvakultuuri  ja ajalooalaste videofilmide võistlus ,, Ajasillad”

Võistluse eesmärgid olid:
·         äratada inimestes huvi oma päritolu ja sellest tulenevalt pärimus- ja rahvakultuuri vastu; 
·         Sillamäe ja Vaivara valla rahvakultuuri ja –loomingu, uue huvitava informatsiooni koduloo kohta  kogumine ja säilitamine
·         äratada osalejate seas huvi oma koduloo, kultuuripärandi ning oma perekonna kommete vastu
·         osalejate ajalooalase huvi süvendamine ja silmaringi laiendamine.
·         osalejate iseseisva videosalvestamistöö- ja keeleoskuste arendamine

Teemad:
·         Sillamäe linna lähiümbruse kultuuripärandist
·         vanadest elukommetest ja vanade inimeste  käsitööoskustest
·         oma perekonna loost ja pärandist
·         tähtpäevadest Sinu kodus
·         millise loo jutustab üks vana ise tehtud asi
·         õppefilm meie kandi esiisade oskustest jne.

Kõik tööd säilitatakse muuseumi arhiivides ja on edasiseks õppematerjalideks avatud kõigile huvilistele.

Võistlust toetasid: 
Sillamäe Linnavalitsus,  Sillamäe Muuseum 
Infotoetus: 
 ajalehed „Sillamäeski Vestnik“, „Põhjarannik“, "Kurjer"
2013 год в Эстонии – Год культурного наследия.
  
I культурно-исторический конкурс видеофильмов  «Мосты времени».

Задачи конкурса:

·         Пробудить у людей интерес к истокам народной культуры и историческому наследию прошлого, к историческому краеведению,  к обычаям и традициям, как своей семьи, так и населения волости Вайвара в целом.
·         Подбор, систематизация и сохранение новой интересной информации о народной культуре, фольклоре, обычаях и традициях жителей Силламяэ и волости Вайвара в разные исторические периоды
·         Расширение кругозора участников конкурса и их знаний при поиске и анализе культурно-исторического наследия края
·         Развитие у участников навыков самостоятельной работы с видеозаписью и знаний компьютерных технологий
  • Темы для съемки:
·                о культурном наследии жителей Силламяэ и его окрестностей
·                народные умения жителей нашего края  (кухня, рукоделие, ремесло изготовление тканей, рыболовецкие и строительные навыки и  т.п.)
·                фильм на основе воспоминаний жителей волости и г. Силламяэ
·                самобытность уклада жизни среди жителей на территории Силламяэ и волости Вайвара в 19-20 вв.
·                о культурном наследии, традициях и сохранении народных обрядов в вашей семье.

Все конкурсные работы I городского культурно-исторического и краеведческого конкурса видеофильмов ,,Мосты времени: от поколения к поколению хранятся в музейном архиве и предоставляются в качестве учебного материала всем желающим. 

Конкурс поддержали:
   Sillamäe Linnavalitsus, Sillamäe  Muuseum
Информационная поддержка: газетыСилламяэский вестник, «Северное побережье», "Курьер"

Комментариев нет:

Отправить комментарий