Proovime muuta oma elu / Попробуй изменить свою жизнь

Proovime muuta oma elu:
 jõukohane tegevus puuetega inimestele Sillamäe Muuseumis

Projekt oli finantseeritud Hasartmängumaksu Nõukogu poolt  ja kulges väga edukalt.

Projekti eesmärgiks oli anda võimalust eakatele ja puuetega inimestele oma kodust välja tulla, suhelda teiste inimestega, võimalust osaleda ja õppida meisterdamise õpitubades, äratada inimeste seas huvi oma kodumaa ja Sillamäe ajaloo vastu;  aidata kaasa loome – ja mõtlemisvõime arendamisel iga grupi seas.

Sillamäe Muuseumi töötajad valmistasid eriprogramm, kus lapsed ja täiskasvanud said tuttavaks muuseumikogudega, said lisateadmisi huvitava tegevuse kaudu, laiendasid oma silmaringi. Kõik kohtumised koosnesid mitmest  osast: muuseumitöötaja esinemine, diafilmi vaatamine,  muuseumi näituse ja kogude tutvustamine, viktoriinid ja joonistuseülesanded, muuseumi ekskursioonid, kodulootunnid ja meisterdamise aeg jne.

Meie plaanis oli teha 10 kohtumist, aga veebruarist juunini 2014.a toimus 41 (!) muuseumiüritust (2-3 korda nädalas või 7-9 korda kuus), millest võtsid osa 252 inimest. Need olid Vanalinna ja Kannuka koolide HEV-õpilased, Sinimäe Kodu ja Sillamäe Hooldekodu tervise puuetega inimesed. 

Üritusteteemad olid  järgmised: “Lipp ja vapp Eesti ja Sillamäe ajaloos”, “Muusikalaegas”, “Mineraalid meie elus”, “Sillamäe Vaivara valla ajaloos”, “Vaivara valla taluolustik” jt. Meistritoas lõid projektiosalejad magnetid Sillamäe vanade fotode põhjal, postkardid, pusled ja karbid, toosid ja telefoni ümbrised ning teised huvitavad asjad, mis nad said võtta koju kaasa.

Tagasisides osalejad märgistasid, et nad said huvi oma koduloo ja muuseumi külastamise ja inimliku suhtlemise vastu, usk oma oskusisse ja võimeisse, mispuhul palusid seda tööd kindlasti jätkata. 

Lisateavet ja pilte projekti kohta võib vaadata muuseumi kodulehelt http://sillmuuseum.blogspot.com/p/blog-page_12.html ja https://www.facebook.com/silmuuseum

ning lugeda siit:

* Николай Клочков  В ночь музеев будут представлены выставки // Силламяэский вестник, №10   06.03.2014
https://sillamae.kovtp.ee/ru_RU/c/document_library/get_file?uuid=7c33da7e-8084-4374-92e2-e53d4a93b2d1&groupId=419001Попробуй изменить свою жизнь: 
музейная деятельность для людей с ограниченными возможностями
Комментариев нет:

Отправить комментарий