Võrdsete võimaluste muuseum * Музей равных возможностей

Projekt oli finantseeritud Hasartmängumaksu Nõukogu poolt  ja kulges väga edukalt.

Sillamäe Muuseumi töötajad valmistasid eriprogramm, kus lapsed ja täiskasvanud said tuttavaks muuseumikogudega, said lisateadmisi huvitava tegevuse kaudu, laiendasid oma silmaringi. Kõik kohtumised koosnesid mitmest  osast: muuseumitöötaja esinemine, diafilmi vaatamine,  muuseumi näituse ja kogude tutvustamine, viktoriinid ja joonistuseülesanded, muuseumi ekskursioonid, kodulootunnid ja meisterdamise aeg jne.
Novembrist 2014.a mai lõpuni 2015.a  toimusid  Sillamäe Muuseumis 63 kohtumist (2 - 4 korda nädalas 8 – 12  korda kuus), õppetund Kukruse mõisas, õpingud meistritoas, koduloo- ja joonistustunnid, näituste külastamised ja teised üritused, millest võtsid osa 401 inimest. Need olid Vanalinna kooli  HEV-klasside õpilased, Sillamäe Hooldekodu tervise puuetega inimesed, linna lasteaedade logopeediagrupid ja noormehed  Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskusest.  Üritusteteemad oild väga erinevad: eesti tikand ja rahvarõivad (eesti tikandi üldine ajalugu, sümbolid ja värvid, käsitsipisted, mustrite lugemine, naiste ja  meeste rõivad,  peakatted, jalanõud jne); eesti rahvakalendri tähtpäevad, mis annavad  ettekujutust esivanemate argielust, eluviisist, tööst ja maailmavaatest,  rahvamängud ja Sillamäe linna orienteerumismängud, Eesti maavarasid, Sillamäe ajalugu 16 – 20.saj., Vaivara valla taluolustik (19. saj lõpp – 20. saj algus) muuseumi ekspositsiooni põhjal jne.
Meistritoas lõid projekti osalejad erinevad huvitavad asjad, mis said võtta koju: tikitud  prosse, prilli- ja rahakotte, järjehoidjad ja sõrmikud jt, rahvakalendri käsitöö asjad, magnetid Sillamäe vanade fotode põhjal, postkardid, maalingud kividel jne. Iseäranis meeldiv, et projekti raames  noormehed ka  kaunistasid  eesti  tikandiga oma asjad.
Eelmisel õppeaastal oli 41 kohtumist ja 252 projektiosalejat, mis näitab, et  selle projekti vajadus on aasta-aastalt tõusnud.

Tagasisides osalejad märgistasid, et nad said huvi muuseumi külastamise ja inimliku suhtlemise vastu, usk oma oskusisse ja võimeisse, mispuhul palusid seda tööd kindlasti jätkata.
    

Благодаря поддержке Фондом налога на азартные игры со стороны Министерства образования и науки проекта "Музей равных возможностей: образовательно-развивающая деятельность для людей с недостатками здоровья", он прошел достаточно успешно и интересно.  С ноября 2014 года по май 2015 г. состоялись 63 музейные встречи (от 2 до 4 раз в неделю или от 8 до 12 занятий в месяц), учебный урок на полярной мызе Кукрузе, обучение в музейной мастерской,  уроки краеведения и рисования, посещения выставок и другие мероприятия, в которых приняли участие более 400 человек. Это были учащиеся HEV-классов, дети логопедических групп детских садов,  люди с недостатками здоровья из Sillamäe Hooldekodu и  Narkorehabilitatsioonikeskus.  
Темы занятий были самыми различными: "В мире камней", "Обычаи и традиции эстонского народного календаря", "Эстонский народный костюм и вышивка", "История Силламяэ", "Елочные украшения своими руками"  и другие, в зависимости от возрастных и физических особенностей каждой группы. В музейной мастерской участники проекта смогли собственными руками сделать интересные поделки: вышитые эстонскими узорами броши, сумочки, перчатки и другие вещи, предметы или вещи крестьянского быта согласно датам народного календаря, магниты с видами Силламяэ, разрисованные морские камешки, открытки, валяные изделия и множество других интересных поделок, которые после занятий забирали домой. 

При проведении подобного проекта в прошлом году в музее состоялось 41 занятие вместо запланированных 10,  в которых участвовали 252 человека. В этом году и встреч, и участников оказалось еще больше, что показывает возрастающую необходимость в проведении подобных занятий.

Комментариев нет:

Отправить комментарий