Eesti tikand / Эстонская вышивка

Eesti tikand
Sillamäe Muuseumi koolitusprogramm

Sillamäe Muuseumi projekt  „Eesti tikand: eesti tikandi õppetunnid“  oli finantseeritud Kultuurkapitali (Ida-Virumaa ekspertgrupp) ja Hasartmängumaksu Nõukogu poolt  ja kulges edukalt. 
Alates jaanuarist juunini 2014.a.  toimus muuseumis 13 muuseumikoolitust (2-3 korda kuus, millest võtsid osa 83 inimest - praktikutest käsitöö- ja kunstihuvilist. Projekti eesmärgiks oli anda inimestele võimalus saada teadmisi eesti rahvusliku mustri kohta,    osaleda ja õppida meisterdamise õpitubades, äratada inimeste seas huvi eesti rahvakultuuri ja eesti tikandi vastu, näidata, et muuseumis saab olla ka huvitav ja kasulik.
Selle jaoks korraldasime koolitusprogrammi "Eesti tikandi õpetus", kus inimesed said teadmisi eesti rahvuslike mustrite kohta: üldine ajalugu, sümbolid ja värvid, arhailine geomeetriline muster, lillemustri tulek, mustrite lugemine, erinevad tehnikad jne. Muuseumi töötajad korrastasid ajaloolist ja teoreetilist materjali, näitasid asju ja eesti rahvamustreid oma muuseumi kogudest. Lisaks teoreetilistele teadmistele  said  projektis osalejaid  ka praktilisi käsitööoskusi ja proovisid teha eesti tikandit iseseisvalt. Muuseumi käsitöötegevuse ajal nad  valmistasid  ja õmblesid välja järjehoidjaid, prosse, raha-, prilli-  ja käekotte jne. Praktilise osa koolitusejuht oli kutseline kunstnik ja tikkimismeister pr. Galina Perova. 
Projekti lõpus oli ette valmistatud ja korraldatud käsitöönäitust "Eesti tikand" (projektis osalejate tikandite põhjal). Näituse avamine toimus 17 mail MUUSEUMI ÖÖ ürituse raames, kus seda said kohe näha umbes 130 inimest. Näitusel oli 57 käsitikandit erinevates tehnikates, fotod ja raamatud.  Käsitöönäitus oli avatud kuni 7. juunini  muuseumikülastajate jaoks, aga fotonäitus on avatud 30.08.2014.a. Lõppüritusel  kõige  aktiivsemad osalejad said tänukirjad, perepileti vaba pääse Sillamäe muuseumisse ja raamatud  „Käsitöö ja aksessuaarid: Sillamäe Muuseumi eksponaatide kataloog“.  Tagasisides nad  palusid jätkata ja laiendada muuseumikoolitust eesti rahvakultuuri  ja tarbeoskuse kohta.
Muuseumitöötajad arvavad, et projekt kulges edukalt : kasvas muuseumi külastajate arv, osalejad said tuttavaks muuseumikogudega, said lisateadmisi huvitava tegevuse kaudu, laiendasid oma silmaringi, tekkis huvi eesti rahvarõivaste,  käsitöö ja eesti  tikandi  vastu, aga rahvakultuur ja ajalugu said lähedasemaks ja arusaadavamaks inimestele muuseumitundide kaudu.
Lisateavet ja pilte projekti kohta võib vaadata muuseumi kodulehelt http://sillmuuseum.blogspot.com/p/blog-page.html ja https://www.facebook.com/silmuuseum 
ning lugeda siit:
• Николай Клочков В ночь музеев будут представлены выставки // Силламяэский вестник, №10   06.03.2014
https://sillamae.kovtp.ee/ru_RU/c/document_library/get_file?uuid=7c33da7e-8084-4374-92e2-e53d4a93b2d1&groupId=419001 
• Виталий Школа Добрая «Ночь музеев» // Силламяэский вестник №22, 29.05.2014 
https://sillamae.kovtp.ee/ru_RU/c/document_library/get_file?uuid=674bfd37-8971-42ce-a561-05f8eae3d6db&groupId=419001 


Õppematerjal * Дополнительный материал 

Комментариев нет:

Отправить комментарий