Inimesed varjus * Люди в тени

Inimesed varjus: hariv tegevus puuetega inimestele Sillamäe Muuseumis
01.11.2015  − 30.05.2016

Sihtgrupp: tervise puuetega lapsed, noored, täiskasvanud ja eakad.

Muuseumiüritused toimuvad novembrist 2015.a mai lõpuni 2016.a ettekokkuleppimisel.
Kohtumise kava on mitmest  osast:  muuseumitöötaja esinemine, diafilmi vaatamine,  muuseumi näituse ja kogude tutvustamine, viktoriinid ja joonistuseülesanded, muuseumi ekskursioonid, kodulootunnid ja meisterdamise aeg jne. Muuseumi töötajad pakuvad käsitöö erinevates tehnikas. Meistritoas osalejad loovad erinevad huvitavad asjad, mis saavad võtta koju: tikitud  prosse, prilli- ja rahakotte, järjehoidjad ja sõrmikud jt, rahvakalendri käsitöö asjad, magnetid Sillamäe vanade fotode põhjal, postkardid, maalingud kividel jne.
Professionaalne kunstnik Aala Gitt õpetab maalikunst.  
Kavandatud teemad saavad olla erinevad: eesti tikand ja rahvarõivad (eesti tikandi üldine ajalugu, sümbolid ja värvid, käsitsipisted, mustrite lugemine, naiste ja  meeste rõivad,  peakatted, jalanõud jne); eesti rahvakalendri tähtpäevad, mis pakub ettekujutust esivanemate argielust, eluviisist, tööst ja maailmavaatest,  rahvamängud, Eesti maavarasid, Sillamäe ajalugu 16 – 20.saj., Vaivara valla taluolustik (19. saj lõpp – 20. saj algus) muuseumi ekspositsiooni põhjal jne.

Sillamäe Muuseumi külastamine projektiosalejatele jaoks on tasuta. 
Registreerimine silmuuseum@gmail.com või tel. 3924168, Irina Zamarina, muuseumipedagoog - projektijuht Люди в тени: учебно-развивающая деятельность в Силламяэском музее
01.11.2015  − 30.05.2016

Целевая группа: дети, молодежь и взрослые с недостатком здоровья, пожилые люди.

Музейные мероприятия проходят по предварительной договоренности с ноября 2015 г. до конца мая 2016 г.  
По желанию участников каждая встреча может состоять из нескольких частей: рассказ музейного работника, просмотр диафильма, посещение выставок и знакомстово с музейным фондом, участие в викторинах или занятиях, связанных с рисованием, музейные экскурсии, уроки краеведения и рукоделия. Сотрудники музея предлагают изготовление небольших приятных вещей, которые участники забирают с собой домой,  в самых разных техниках.
Профессиональный художник Аала Гитт обучает живописи.  
Предлагаемые темы занятий могут быть самыми разными: эстонская национальная вышивка и одежда  (общая история вышивки, символы и цвета, швы, чтение узоров, женская и мужская одежда,  обувь и т.п.); знаменательные дни эстонского календаря, где предлагаем познакомиться с повседневной жизнью наших предков, укладом их жизни, работами и взглядами на окружавший их мир, поиграть в народные игры.  По залам музея редлагаем экскурсии о полезных ископаемых Эстонии, истории Силламяэ и Вайварской волости и др.

Посещение музея для участников проекта бесплатное.
Регистрация  silmuuseum@gmail.com  или по телефону  3924168, Ирина Замарина, музейный педагог – руководитель проектов 

Комментариев нет:

Отправить комментарий