Eesti rahvarõivad ja tikkimine / Вышивка и народная одеждаRahvarõivad ja tikkimine on eesti rahvakultuuripärandid. Iga rahva rõivas peegeldab killukest selle maa ajalugu, rahvuslikku iseloomu ja loomisvõimit. Läbi aastasadade on selles püsinud küll kindlad mustrid ja elemendid ja nende  kandmise viis, mille määrasid ära igivanad tõekspidamised ja külaühiskonna jäigalt püsivad tavad

Sillamäe Muuseumi koolitusprogramm "Eesti tikkimine ja rahvarõivad"
11.10.2014 - 16.05.2015

Toimumiskoht: Sillamäe Muuseum, II korrusel  (Kajaka tn 17a, Sillamäe)
Õppejõud: Galina Perova
Sihtgrupp: Praktikutest käsitöö- ja kunstihuvilised vanuses 15 – 85.
Hind: 2 € 
Eesmärk:  anda inimestele võimalus saada teadmisi eesti rahvuslikku mustri kohta,  osaleda ja õppida meisterdamise õpitubades, ette valmistada ja korraldada käsitöönäitus "Tikand eesti rahvariides" projektis osalejate tikandi põhjal.
.
Sisu ja toimumisaeg:
 
Kuupäev
Kell
Teema
18.10
10.30
Eesti rahvarõivaste arengu põhijoon. Eesti tikandi üldine ajalugu.  
25.10
10.30
Rahvarõivaste kaunistuste tähendusest. Mustrite lugemine.
08.11
10.30
Tikandi tikkimise tehnoloogia ja erinevad tehnikad.
22.11
10.30
Riietumise tavad. Arhailine geomeetriline muster.
29.11
10.30
Rõivastus kui märk. Madalpistes tikand.
20.12
10.30
Rahvarõivad ja maagilised tõekspidamised. Ristpistetikand.
10.01
10.30
Rahvarõivaste paikkondlikud iseärasused. Põhja-Eesti lilltikand.
24.01
10.30
Ida-Viriumaa rahvarõivas ja tikand.
07.02
10.30
Iisakumaa poluvaenikud: rõivastus ja tikand.
21.02
10.30
Rõivaste valmistamisest. Lääne – Eesti tikand. 
14.03
10.30
Lõuna - Eesti  rahvarõivad  ja tikand.
28.03
10.30
Seto rahvarõivad ja tikand.
11.04
10.30
Saarte rahvarõivaste ja tikandi iseärasus.
25.04
10.30
Rahvarõivas ja mood. Tikandi kasutusalad.
16.05
18.15
Lõppüritus. Käsitöönäituse  „Tikand eesti rahvariides"   avamine.
16.05 - 16.06

Käsitöönäitus "Tikand eesti rahvariides"   Sillamäe Muuseumis.  

NB! Koolituste vahelisel ajal individuaalne töö (poolikud asjad lõpetada). Kaasa kirjutusvahend (ruuduline vihik, pastakas), tikkeraam ja nõelad 
NB! Koolituse teemad ja toimumisaeg saavad muuta!

Registreerimine:    silmuuseum@gmail.com    või  tel. 392 4168,  muuseumipedagoog-projektijuht Irina Zamarina
 Учебная программа Силламяэского музея
«Эстонский народный костюм и  вышивка»
11.10.2014 - 16.05.2015

Где: Силламяэский музей, II этаж  (ул. Каяка 17 a, Силламяэ)
Преподаватель:  Галина Перова
Целевая группа:  Люди, занимающиеся рукоделием, в возрасте от 15 до 85 лет.
Цена: 2 € 
Цели проекта:  предоставить  людям возможность получить знания о народной эстонской вышивке, участвовать и обучаться приемам вышивки в музейной мастерской, оформить выставку эстонской вышивки на основе работ, созданных участниками проекта.

Содержание курса:

Дата
Время
Темы  занятий
18.10
10.30
Основные направления развития эстонского национального костюма и эстонской вышивки.
25.10
10.30
Символика узоров и украшений в народной одежде. Виды узоров. Выбор рисунка для вышивки на одежде. Подбор цветовой гаммы для вышивки. Перенос узора на изделие для вышивки.
08.11
10.30
Различные техники вышивки. Практическая работа над рисунком.
22.11
10.30
Одежда и традиции.  Архаичные геометрические узоры.
29.11
10.30
Одежда как знак. Техника глади, вливание тонов.
20.12
10.30
Народная одежда и магические свойства, приписываемые ей. Вышивка крестом
10.01
10.30
Региональные особенности народной одежды. Цветочная вышивка Северной Эстонии.
24.01
10.30
Народный костюм и вышивка Ида-Вирумаа
07.02
10.30
Особенности вышивки народной одежды полуверников в окрестностях Ийзаку.  
21.02
10.30
Как изготавливали одежду. Вышивка Западной Эстонии. 
14.03
10.30
Народная одежда и вышивка Южной Эстонии
28.03
10.30
Народный костюм и вышивка народа сету.
11.04
10.30
Особенности народного костюма и вышивки островов.
25.04
10.30
Народная одежда и мода. Возможности применения вышивки
16.05
18.15
Итоговое мероприятие. Открытие выставки „Вышивка в эстонском народном костюме».
16.05 - 16.06

 Выставка „Вышивка в эстонском народном костюме» в Силламяэском музее.

NB! Дата, время или тема занятия могут быть изменены.

NB!  С собой  иметь тетрадь в клетку и ручку для записей, пяльцы и иглы для вышивки. 
Между учебными занятиями предполагается самостоятельная домашняя работа  для окончания начатой вышиваемой вещи.

Дополнительная информация и регистрация:     silmuuseum@gmail.com   
или  по телефону  392  4168, музейный педагог-руководитель проектов Ирина Замарина.Комментариев нет:

Отправить комментарий